Arkistot kuukauden mukaan: tammikuu 2014

Kuntalaisaloite Kaustajärven tieviitoituksen saattamiseksi ajantasalle.

Kuntalaisaloite

Tohmajärven kunnanvaltuusto

Olen yli vuosi sitten esittänyt kunnanhallitukselle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin Kaustajärven tieviitoituksen saattamiseksi ajan tasalle. Esitykseni tarkoitti, että kylän vain yhdelle taholle, järven eteläpuolelle, osoittava KAUSTAJÄRVI-nuoliviitta on harhaanjohtavana poistettava ja kylän laidoille pystytettävä KAUSTAJÄRVI-paikannimitaulut. Tällöin kylään saapuva saa tiedon, jonka jälkeen hän voi hakeutua Via Karelialta poikkeaville teille hallussaan olevan osoitteen mukaisesti.

Kunnanhallitus pyysi lausuntoa Pohjois-Savon ely-keskukselta, joka ei pitänyt esitystäni oikeana. Mielestäni kunnanhallituksen ei olisi tarvinnut kysellä siinä vaiheessa ely-keskuksen mielipidettä, vaan vaatia kunnan asioita riittävästi tuntevana esitykseni toteuttamista. Kunnanhallitus tosin piti esitystäni perusteltuna ja ehdotti, että ely-keskus kuulisi kuntaa,Värtsilän pitäjäyhdistystä ja kyläläisiä. Ely-keskus ei kuitenkaan toiminut niin, vaan ”ylhäisessä viisaudessaan” kyläläisten suureksi ällistykseksi vaihtoi KAUSTAJÄRVI-nuoliviitat (4 kpl) MÖKKIVAARA-nuoliviitoiksi eikä asentanut pyydettyjä KAUSTAJÄRVI-paikannimitauluja kylän laidoille.

Jos arvioidaan valtion verovarojen käytön näkökulmasta suoritettua toimenpidettä, se tuli todennäköisesti kalliimmaksi kuin esitetty paikannimitaulujen teettäminen. Sitä paitsi, mikä on Kaustajärvellä sijaitseva Mökkivaara, jonne ihmisiä olisi ohjattava? Eikö rajavyöhykkeellä ole mitään merkitystä, kun tienvarteen pystytetään sinne osoittava nuoliviitta? Ja miksi ylipäätänsä Mökkivaarantien alkupäässä pitää olla tuollainen paikkaa osoittava nuoliviitta? Miksi sellaista ei ole Saarivaaran kylästä rajaa kohti johtavan Kukonkaulantien alkupäässä? Nämä kaksi tietä ovat molemmat ns. yleisiä teitä. Ely-keskuksen toimenpide on erittäin loukkaava, ylimielinen ja epäjohdonmukainen. Se on herättänyt närkästystä eri puolilla maata, koska Kaustajärvellä on myös loma-asutusta, ja se on monen syntymä- ja kotikylä. Tunteita on syvästi loukattu. Ja mikä pahinta: byrokraattisesti. Valtion hallinto on jyrännyt kuntahallinnon, mitä ei saisi kädet lamassa hyväksyä. Kaustajärven kiinteistöjen omistajilla on oikeus vaatia katetta kiinteistöveroilleen.

Tämä kate on nyt mielestäni sitä, että Tohmajärven kunta ottaa syntyneen ongelman ja epäoikeudenmukaisen kohtelun hoitoonsa. Minä en ikäni puolesta enää jaksa sitä hoitaa, eikä minulla ole varaa palkata lakimiestä. Kysymys on myös viihtyvyydestä tässä kunnassa!

Johtaja Petri Keränen selittää eräässä uutisessa, että paikannimitaulujen käyttö edellyttää havaintoja taloista. Tällainen määritelmä ei palvele tiellä kulkijaa, joka etsii määränpäätä ns. HAJAKYLÄSSÄ. Tällainen kyläkäsite löytyy kylämääritelmistä. Hajakylän asumukset ovat selvästi toisistaan erillään. Ne ovat haarautuvien teiden tai vesistöjen varsilla. Ne ovat melko harvassa ja alueen muoto on pyöreähkö, mutta kuitenkin aika epämääräinen.

Juuri tuollainen on Kaustajärven kylä Tohmajärven kunnassa. Via Karelialta poikkeavat Mökkivaarantie, Halkolahdentie (josta puolestaan haaroittuu Ulriikantie), Ahvenvaarantie ja Kaustajärventie (joka alkaa Öllölästä kulkien Kenraalinkylän läpi). Saarivaaran suunnasta tultaessa ely-keskus voi havainnoida tien varresta Kahelinin kuljetusliikkeen, Kahelinin talon, Sorsan talon ja tehokkaassa käytössä olevan Kupiaisen loma-asunnon sekä kaksi muuta loma-asuntoa.

Hajakylän paikannimitaulut ovat perusteltuja juuri hajakylän tarpeilla. Matkaajan on tärkeää tietää, milloin hän voi hakea kylän läpi kulkevalta tieltä haluamalleen sivutielle ja sillä olevaan osoitenumeroon. Jos ely-keskuksesta olisi käyty paikan päällä tutustumassa, niin asia olisi tullut järkevään päätökseen. Kunta voi vaatia, että valtion hallinnon edustaja käy paikan päällä. Kunnan ja valtion välillä ei voi olla ylittämätöntä kuilua, vaikka niiden päättäjät valitaankin eri vaaleilla.

Kummankin vallankäytön tarkoitus on toteuttaa järkevää, tasapuolista ja oikeudenmukaista päätöksentekoa. Tämän korostaminen on nyt kuntarakenneuudistuksen aikana erityisen tärkeää.

Kaustajärvi on omaleimainen ja perinteikäs kylä Tohmajärven kunnassa. Se on olemassa! Senolemassaolon pitää näkyvä Via Karelian varrella! Muutama vuosi sitten muuttui postinumerokin: 82770 KAUSTAJÄRVI. Sitä ennen Öllölä aiheutti ongelmia mm. vakuutusten ja terveyskeskuspalvelujen osalta., koska Öllölä sijaitsee Joensuussa. Onko viestintä- ja liikennehallinnon sisällä erilaiset näkemykset kansalaisten tarpeista?

Kun Tohmajärven kunta ryhtyy aloitteeni mukaisesti Kaustajärven kylän viitoituksia saattamaan ajan tasalle, se voi samalla joko esittää Pohjois-Savon ely-keskukselle, että Via Karelialla kulkevan Ilomantsintien muuttuminen Hoilolantieksi siirretään pois kylän keskeltä tai Hoilolantien numerointia muutetaan, niin ettei samoja numeroita löydy Kaustajärveltä ja Hoilolankylän takaa. Tätäkin muutosta olen pyytänyt Pohjois-Savon ely-keskukselta ilman tulosta.

Eduskunnan viestintä- ja liikennevaliokunnan varapuheenjohtaja Osmo Kokko on käynyt Kaustajärvellä tutustumassa tilanteeseen ja luvannut hoitaa asiaa. Nähtäväksi jää, onko edes eduskunnalla vaikutusvaltaa valtionhallinnon virkamieheen Petri Keräseen, joka on puhelimessaminulle ilmoittanut ottaneensa asian hoidon pois ”alaisiltaan” (sitaatti sanatarkka), ja että asia on ”loppuun käsitelty” (sitaatti sanatarkka). Minusta asia ei voi olla tuolla ilmoituksella loppuun käsitelty. Jätän pallottelun Tohmajärven kunnalle ja toivotan hyvää uutta vuotta demokraattisessa isänmaassa, joka on aikoinaan vapautunut mm. voutien mielivallasta.

Tarvittaessa olen valmis antamaan kunnanvaltuustolle lisäselvitystä, jos se on tarpeen. Muutoin katson osaltani toimineeni riittävästi.

Kaustajärvellä Pyhän Henrikin muistopäivänä 19.1.2014

Erkki Lintunen
rovasti
Ulriikantie 90
82770 KAUSTAJÄRVI

Tohmajärven unnanhallitus on yhtynyt esitykseeni ja lähettänyt päätöksensä ELY-keskukselle. Asiaan on kyläläisten esityksestä tullut lisäys: kyläviitta (KAUSTAJÄRVI) olisi sijoitettava myös Kenraalinkylästä tulevien nähtäväksi ennen Väinö Linnan sotareissusta kertovaan opastetta ja ennen Kaustajärven hautausmaata. Samalla ”vaivalla” siis sinnekin!